Bơm model SUPERDOMUS+VSD

Bơm model SUPERDOMUS+VSD

 

Đây là hệ thống tăng áp biến tần tự động được xây dựng với bơm ly tâm hoặc bơm tự mồi cùng với thiết bị biến tần. Mỗi bộ sản phẩm hệ thống tăng áp đều có máy bơm, rơ le áp lực, đồng hồ áp lực, T 5 ngả, bình tích áp màng, và dây cáp có đầu cắm. Đặc điểm về các thống số kỹ thuật cũng như hiệu suất của hệ thống tăng áp sẽ dựa trên máy bơm, dung tích bình chứa, và rơ le áp lực được gắn trên hệ thống.

Catalogue